• LANGT FLERE EKSPERTER. - Skatt Vest har nå langt flere eksperter og bedre verktøy til å kontrollere de kompliserte skattesakene, sier regiondirektør Karl Husabø (i midten). Ekspertene rundt han er (fra v.) Torkel Fure som leder skattekrim, Nina Elise Domaas som leder kontrollvirksomheten og Marta Johanne Gjengedal som leder veiledningsvirksomheten i Skatt Vest. FOTO: Alexander D. Winger

Gigantbeløp unndratt skatt på Vestlandet

Så langt i år har Skatt Vest avdekket syv milliarder kroner i unndratt beskatning. Mesteparten er knyttet til utenlandske forhold og fusking med priser.