Les også:


Da investeringsrådgiverne i Caveo fikk sin konsesjon inndratt av Kredittilsynet 25. juni varslet selskapet umiddelbart at det ville fortsette driften frem til klagen var avgjort i Finansdepartementet.

Dagen etter inndragingen sendte Caveo ut et brev til sine kunder hvor det skriver at «dersom Caveo ikke får medhold i klagen, vil selskapet drive videre uten konsesjon.

Da kan selskapet fremdeles tilby KS Eiendomsprosjekter, bank-, liv-, helse og link-produkter, siden dette ikke er konsesjonsbelagte produkter».

Kommunikasjonsdirektør Terje Berland i Caveo forklarer dette slik:

— Den delen av Caveos virksomhet som er konsesjonsbelagt har utgjort kun elleve prosent. Dette består av warrants og BMA (Banksparing med aksjeavkastning, journ. anm.), som vi ikke har solgt de siste tre kvartalene. Når vi kutter ut dette sitter vi igjen med lån og næringseiendom, som ikke er konsesjonsbelagt, sier Berland.

Venter på svar

Han forteller at klagen på tilsynets vedtak er avsendt, og at de nå venter på svaret.

— Har det vært diskutert om Caveo skal jobbe videre under Storebrands konsesjon?

-Inntil klagen er behandlet driver vi under vår egen konsesjon. Hva vi gjør dersom klagen blir avvist, er vi inne i en prosess om nå. En del av virksomheten kan drives uten konsesjon, slik Glitnir Kapitalforvaltning gjør, sier Berland.

Seksjonssjef Eystein Kleven i Kredittilsynet svarer slik på spørsmål om videre drift uten warrants og BMA er mulig for Caveo:

«Rådgivning til annet enn finansielle instrumenter krever ikke tillatelse etter verdipapirhandelloven.»

Sjekk hva folk tjente i fjor her.