Ledighetstoppen nås i 2011

Nye prognoser fra SSB.