Statkraft fikk et resultat etter skatt på minus 1,2 milliarder kroner

Kraftselskapet gikk på milliardtap i andre kvartal tross en økning i driftsinntektene på ti milliarder kroner.

Publisert: Publisert:

«Statkrafts resultat i andre kvartal var preget av svært høy volatilitet i energimarkedene, høye kraftpriser og usikkerhet knyttet til energiforsyning på grunn av kutt i gassleveranser fra Russland», står det i en melding fra selskapet.

Statkraft forklarer tapet tross de økte inntektene slik:

«Dette skyldtes negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad som følge av høye inntekter fra norsk vannkraft som er underlagt grunnrenteskatt. Resultat etter skatt var 3,6 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i 2021», skriver selskapet.

Inntektshoppet på ti milliarder til 25 milliarder kroner for andre kvartal forklares med høye spotpriser.

– Den europeiske energikrisen har akselerert som en følge av redusert gassforsyning fra Russland, noe som har resultert i høye kraftpriser og en stor økning i Statkrafts brutto driftsinntekter. Den betydelige økningen i terminprisene for kraft har imidlertid ført til urealiserte negative sikringseffekter. Underliggende driftsresultat i kvartalet ble 3,8 milliarder kroner, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Halverte resultatet

Selskapet øker inntektene med ti milliarder fra samme periode i fjor, men driftsresultatet halveres likevel til 2,7 milliarder.

En del av forklaringen er at selskapet har inngått sikringsposisjoner de senere årene. Det vil si at de har inngått faste, bestemte priser. Disse prisene er lavere enn dagens høye terminpriser.

Prisforskjellen førte til et urealisert tap på 8,7 milliarder kroner.

Høye kraftpriser

Den nordiske systemprisen var 121 euro per megawattime i kvartalet, nesten tre ganger høyere enn 42 euro samme periode i fjor.

– Den europeiske energikrisen har akselerert følge av redusert gassforsyning fra Russland. Det har resultert i høye kraftpriser, sier konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft hadde en samlet kraftproduksjon på 14, 2 terrawattimer. Det er 1,3 terrawattimer lavere enn i fjor.

Selskapet skriver at nedgangen hovedsakelig skyldtes lavere produksjon av norsk vannkraft.

Publisert: