Fjordkraft-kunder har betalt 23 prosent mer for strømmen enn spotprisen i november

Fjordkraft-kunder med avtalen «Forutsigbar strøm» har betalt 23 prosent mer for strømmen enn de med spotpris så langt i november. Avtaletypen forklarer mye av strømgigantens inntjeningsvekst de siste årene, ifølge analytiker.

FORUTSIGBARHET KOSTER: For kundene til strømgiganten Fjordkraft.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«En strømavtale med forutsigbarhet».

Slik beskrives produktet «Forutsigbar strøm» på hjemmesiden til Fjordkraft, Norges største strømleverandør.

Ifølge selskapet får man «en avtale som gir en fastsatt strømpris for en kortere periode, slik at du får forutsigbarhet for hvordan strømprisene blir fremover».

Forutsigbarheten strekker seg 14 dager frem i tid, som er tidsrommet Fjordkraft må vente fra det varsler en prisendring til den kan belastes kundene.

Kunder med «Forutsigbar strøm» har siden 1. november betalt en pris på 1,55 kroner kilowattimen. Dette er 23 prosent høyere enn de 1,26 kroner som selskapets spotpriskunder med et gjennomsnittlig strømforbruk har betalt så langt i denne måneden, ifølge tall E24 får oppgitt fra Fjordkraft.

Hvor mange ganger prisen for «Forutsigbar strøm» er endret hittil i år, ønsker ikke selskapet å oppgi.

– Men i og med at prisene steg bratt fra 2020 til 2021, har den naturlig nok blitt endret flere ganger, sier Jon V. Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, til E24.

SVARER: Kommunikasjonsrådgiver Jon Eikeland i Fjordkraft.

– Forklarer mye av inntjeningsveksten

Fjordkraft-konsernet omfatter flere selskaper, og hadde samlet over 726.000 privatkunder ved utgangen av tredje kvartal.

«Forutsigbar strøm» er en såkalt variabel prisavtale, der prisen bestemmes av strømleverandøren. Fjordkraft-konsernet har flere avtaler i denne kategorien, og andelen kunder med slike avtaler ligger på rundt 40 prosent, ifølge meglerhuset Sparebank 1 Markets.

Det indikerer i så fall at over 290.000 kunder av konsernet har variable prisavtaler.

FØLGER FJORDKRAFT: Sparebank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige.

– Variabel pris-avtalene forklarer mye av den fine inntjeningsveksten selskapet så i perioden frem mot 2021, sier Sparebank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige, som følger det børsnoterte selskapet tett.

Fjordkrafts påslag per kunde, som er selskapets margin på strømmen den kjøper inn og deretter videreselger, økte jevnt og trutt fra 9,6 øre per kilowattime i slutten av 2016 til hele 14,5 øre per kilowattime i tredje kvartal 2020.

I samme periode økte selskapets aksjekurs med over 200 prosent.

KRAFTIG FALL I PÅSLAGET: Fjordkrafts margin på strømsalg har fått seg en kraftig knekk de siste kvartalene.

I etterkant har påslaget falt tilbake, og var på 10,2 øre i tredje kvartal 2021, ifølge tall fra Sparebank 1 Markets. Aksjekursen er mer enn halvert i samme periode.

Les også

Fjordkraft faller videre – her er grafen som viser strømgigantens store problem

– Siden Fjordkraft må vente 14 dager før de kan endre prisen, gir dette typisk veldig gode marginer i perioder med fallende strømpriser, slik vi så i fjor, og svakere marginer når prisene øker mye, slik vi har sett i år, sier Mossige.

– Kjenner seg ikke igjen

De siste kvartalene har Fjordkraft begynt å prissikre en langt større andel av strømleveransene sine.

Mossige tror dette har sammenheng med at selskapet nå er nødt til å varsle om prisendringer for produkter som «Forutsigbar strøm» på SMS, og ikke bare på kundens egen Min side-seksjon på Fjordkrafts hjemmesider, slik det hadde som praksis tidligere.

– De ser at de mister flere kunder med slik SMS-varsling, og ønsker derfor å sikre mer av egen innkjøpspris så de slipper å endre prisen til kundene så ofte, sier Mossige.

Fjordkraft «kjenner seg ikke igjen» i Mossiges anslag om at 40 prosent av kundene har variable prisavtaler.

– Det gir heller ikke et riktig bilde å sette antall kunder med samme avtaletype i sammenheng med prisen på en enkeltavtale som Forutsigbar strøm, som har få kunder, sier Eikeland.

Han understreker at det er «analytikernes oppgave å spekulere», og at «vi kjenner oss heller ikke igjen i alle hypotesene som fremmes».

– Analytikerens uttalelse om varsling er upresis. E-post er mer brukt enn SMS. I dag er dobbel varsling standard, men det har alltid vært mulig å velge varsel på SMS og/eller e-post, sier Eikeland.

Forbrukerrådet advarte

I april i år gikk Forbrukerrådet ut med en advarsel mot variable prisavtaler, som også aktører som Hafslund og Fortum tilbyr egne varianter av.

– Disse avtalene markedsføres massivt av strømselskapene, som gjør svært god butikk på å selge dyr strøm til kundene sine, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket på det tidspunktet.

Forbrukerrådet viste blant annet til en prisstatistikk fra NVE for 2020, som anslo at man med et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer kunne spare over 4.000 kroner på å bytte fra en ordinær variabel avtale til en spotprisavtale.

Les også

Strømsalg gir stjerneavkastning for utskjelte Fjordkraft

Til tross for den nåværende prisdifferansen, viser Eikeland i Fjordkraft til at kundene med «Forutsigbar strøm» ifølge deres egne beregninger slapp billigere unna enn de med spotprisavtaler hos selskapet i oktober måned.

Da er det korrigert for at Forutsigbar-kunder slipper et månedlig fastbeløp, slik spotkunder må betale, og heller ikke er eksponert mot pristopper gjennom døgnet siden de har en fast pris.

– Jeg tror kundene er klar over at prisen i perioder vil være over spotprisen, og at den i perioder vil være under spotprisen, sier Eikeland.

– Hvor mye av tiden har prisen vært over spotprisen de siste tre årene?

– Det er konkurransesensitiv informasjon som vi ikke ønsker å dele, sier Eikeland.

– Målet med avtalen er uansett ikke å slå spotprisen, men å tilby et mer forutsigbart alternativ enn spotprisavtaler, legger han til.

– Hva er forutsigbart med et produkt som kan endre pris med 14 dagers varsel?

– Med en timesavregnet spotprisavtale endrer prisen seg 24 ganger i døgnet, og 168 ganger i løpet av en uke. Med «Forutsigbar» er prisen per time kjent i forkant og lik gjennom døgnet, sier Eikeland.

Les også

Strømsjokk for strømaksjer

– Som å binde renten på topp

Han viser til tidvis store timesprisforskjeller de siste ukene, der spotprisen har skutt i været i perioder med høyt forbruk.

– Mandag 8. november kostet det for eksempel rekordhøye 3,47 kroner per kilowattime mellom klokken 17 og 18. Kunder med «Forutsigbar» har den samme prisen gjennom hele døgnet, og er ikke eksponert for slike pristopper, sier Eikeland.

Han viser til at det finnes mer forutsigbare avtaler på markedet, som rene fastprisavtaler, men disse innebærer at man må binde seg for en lengre periode.

– Og hvis man vil ut av avtalen må man gjerne kjøpe seg ut til en høy kostnad. Det er heller ikke så enkelt å finne rimelige fastprisavtaler når prisene er så høye som vi ser nå. Det blir litt som å binde renten på topp. Avtalen «Forutsigbar» har ikke bindingstid, sier Eikeland.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at Fjordkraft-kunder med Forutsigbar strøm hadde betalt 26 prosent mer enn de med spotprisavtale den siste måneden. Det riktige er at kunder med Forutsigbar strøm i øyeblikket betaler en pris som er 26 prosent høyere enn nivået for selskapets spotkunder de siste 31 dagene.

Dagens pris for Forutsigbar strøm på 1,55 kroner per kilowattime ble introdusert 1. november i år. Spotpriskunder hos Fjordkraft har i snitt betalt 1,26 øre per kilowattime inkludert påslag og fastbeløp så langt i november, ifølge selskapets eget anslag. Feilen ble rettet kl. 17.22.

Ser man på hele måneden og ikke øyeblikksbildet, har kundene altså betalt 23 prosent mer enn spotpris for november.

Publisert: