Tyskland inngår milliardavtale med norsk rederi for å frigjøre seg fra russisk gass

Tyskland vil leie to spesialskip for mottak av flytende naturgass fra det norske rederiet Höegh. Alt fra vinteren av kan de to skipene erstatte 25 prosent av all gass tyskerne nå importerer fra Russland.

Tysklands økonomiminister og visekansler Robert Habeck (t.v.) har inngått en milliardkontrakt med den norske rederen Morten Höegh for å komme fri fra Russlands gassgrep.
Publisert: Publisert:

Tyskland vil ikke bare leie ett spesialskip som kan ta imot flytende naturgass (LNG) til erstatning for russisk gass, men hele fire slike skip.

To av disse fire skipene har Tyskland nå inngått avtale med det norske rederiet Höegh LNG om å leie for hele ti år fremover.

Bransjefolk Aftenposten/E24 har vært i kontakt med, anslår at kontrakten kan være verdt et sted mellom 8–10 milliarder kroner for det norske rederiet.

Höegh LNG er eid med 50 prosent av den norske rederfamilien Höegh og 50 prosent av fond som er styrt av den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley.

Erstatter 12 mrd. kubikkmeter russergass

Hvert av de to skipene Tyskland skal leie fra Höegh LNG, kan årlig ta imot og sende videre rundt 6 milliarder kubikkmeter gass. Til sammen tilsvarer den gassmengden en fjerdedel av gassen som tyskerne i dag importerer i rør fra Russland.

– Vi er veldig glade og beæret over å bli valgt av den tyske regjeringen til å støtte opp under Tysklands forsyningssikkerhet på energi.

Det sier Höegh LNGs konsernsjef Thor Jørgen Guttormsen i en kort pressemelding.

Ifølge avtalen som er inngått mellom det tyske energiselskapet RWE, på vegne av staten Tyskland, og Höegh LNG, skal de to spesialskipene kunne ta imot LNG alt før kommende vinter setter inn.

Skipene skal da ligge ved spesialbygde kaianlegg utenfor kysten av nordvest-Tyskland og der ta imot mange skipslaster med LNG.

Trolig vil de to spesialskipene bli lagt rett i nærheten av store industriområder, slik at det ikke trengs lange rørledninger på land for å få satt gassen i arbeid.

Den flytende naturgassen vil trolig komme fra både USA, Qatar og det norske Snøhvit-feltet. Equinor planlegger å starte opp igjen eksporten av LNG fra Snøhvit 17. mai i år.

Höegh LNG leier også ut et flytende importanlegg for LNG til Litauen. Dette skipet har ikke tilfeldig fått navnet «Independence». Litauen har nå i år helt sluttet å importere russisk gass, ifølge landets myndigheter.

Umettelige på gass

Men tyskerne vil ha enda mer LNG. Den tyske regjeringen har også inngått en tilsvarende avtale om å leie to spesialskip fra det greske rederiet Dynagas.

Disse to, helt nye, skipene har enda mer kapasitet enn Höeghs skip. Ifølge en pressemelding fra det tyske energiselskapet Uniper vil disse to skipene være i operasjon fra tidlig 2023 av.

Höegh LNG og Dynagas i alt fire spesialskip kan da til sammen erstatte godt over halvparten av naturgassen som Tyskland nå importerer fra Russland.

For å få tak i all den flytende naturgassen som trengs, har Tyskland blant annet inngått en langsiktig avtale med Qatar om leveranser.

Tyskerne skal også bygge landbaserte anlegg for mottak av LNG.

Men dette vil trolig ikke være ferdig før i 2025.

Så lang tid kan ikke tyskerne vente på å vri seg ut av jerngrepet som Russland i dag har på dem med sin gass. Tyskland importerer ca. en tredjedel av gassen de bruker fra Russland.

Da blir løsningen spesialskip fra Norge og Hellas de første ti årene.

Publisert: