Forbud eller ikke? – Vi bør lytte til de som har skoene på

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke rigge om dagens system for bemanningsbransjen, men Rødts Mimir Kristjansson liker signalene som kommer fra verftsindustrien og bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

Det er stor politisk uenighet om det er riktig å legge ned bemanningsbransjen i sin nåværende form eller fortsette som i dag.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg syns det er veldig positivt at Ståle Kyllingstad og Norsk Industri åpner for andre muligheter til å organisere innleie av arbeidskraft enn det systemet som vi har i dag, sier Mimir Kristjansson, Rødts 1. kandidat i Rogaland, til AftenbladetE24.

– Jeg er helt enig i at hovedpoenget er at verftene og olje- og gassindustrien trenger arbeidskraft for å ta unna aktivitetstopper, men er uenig i at vi skal beholde et system som i stor grad legger opp til løsarbeiderkontrakter, hvor arbeidsselger sitter med risikoen alene når verftene har dårlige tide, fortsetter Kristjansson.

Onsdag uttalte styreleder Ståle Kyllingstad til Aftenbladet at hovedpoenget er å få fatt i folk, ikke hvor folkene kommer fra. Dette var også Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad enig i.

Når Fellesforbundet og avdeling 25 for Stavanger og omegn roper varsku om forholdene i verftsindustrien og bemanningsbransjen, mener Mimír Kristjánsson at politikerne bør lytte.

– Det er tegn som tyder på at på at forholdene i verftsindustrien er ryddigere enn i bygningsbransjen, men signalene fra de jeg snakker med i Fellesforbundet tyder på at ting også her er i ferd med å briste. Det er i lys av dette vi også må forstå forslaget til innstramming fra Fellesforbundets avdeling 25, sier Kristjansson.

Les også

Olje og gass taper oppslutning i Rogaland

Flere faste ansatte og jevnere utbyggingstempo i olje- og gassindustrien, mener SVs Ingrid Fiskaa må til.

Store skillelinjer

Hvordan bemanningsbransjen skal organiseres i framtiden er blant de tydelige skillelinjene i norsk politikk. Mens Høyre og regjeringen vil bevare dagens ordning, vil partier som SV, Rødt og Sp avvikle bemanningsbransjen. Ap på sin side vil stramme inn og blant annet forby innleie som fortrenger faste stillinger.

SVs Ingrid Fiskaa, partiets førstekandidat i Rogaland, påpeker at partiet jobber for en avvikling av bemanningsbransjen og erstatte den med offentlig arbeidsformidling, utleie mellom verft og ikke minst flere faste ansatte.

– For at en slik modell skal fungere, krever det også sterke politisk styring med olje- og gassvirksomheten, slik at vi har et jevnt utbyggingstempo og sørger for en jevn strøm med oppdrag for verftsindustrien og andre leverandørbedrifter. Hele forretningsmodellen til bemanningsbransjen baserer seg på å leie ut folk på korttidskontrakter, noe som fortrenger faste ansatte. Det er en lite bærekraftig modell for norsk næringsliv, fordi det pøses på med utenlandsk arbeidskraft i stedet for å satse på fagutdanningene og rekruttere ungdommer i Norge til de yrkene vi trenger folk, sier Fiskaa, som påpeker at en jevnere flyt av oppdrag til verftene også vil kunne gi grunnlag for flere faste ansatte og mindre svingninger i bransjen.

Dette sier NHO service og handel om forholdene i bemanningsbransjen.

Les også

Tillitsvalgt: – Det skjer lønnstyveri fra oljearbeidere

Vil bekjempe useriøse

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, H, er tydelig på at det skal være kontroll med innleie og at det ikke skal erstatte fast bemanning. Han tror ikke løsningen er offentlig arbeidsformidling og oppbemanne Nav for å drive med utleie og arbeidsformidling.

– Jeg frykter i verste fall at vi svekker konkurranseevnen til norske bedrifter og dermed tryggheten til arbeidsplassene, sier han.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil dagens ordninger for bemanningsbransjen, men vil bekjempe useriøse aktører.
Les også

Naturvernforbundet snur om oljeskatten: – Dette er ingen seier for miljøbevegelsen

– Fellesforbundet melder om store utfordringer med bemanningsbransjen og bruk av innleie. Har utviklingen gått for langt, slik at vi får et A- og B-lag i arbeidslivet?

– Mellom 1,5 og 2 prosent av alle årsverk blir utført av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det har vært stabilt over flere år, mens andelen midlertidig ansatte er rekordlavt. Vi skal bekjempe de useriøse aktørene, og også Høyre har gått inn for strengere reguleringer i for eksempel bygg- og anlegg som hadde altfor stor andel innleide. Men det er noe annet enn å avskaffe en hel bransje og bygge opp Nav til et enda større system for ivareta behovene, svarer Røe Isaksen.

Han viser videre til innstramminger som regjeringen og Stortinget har gjort for bemanningsbransjen. Røe Isaksen tror videre innstramminger vil ramme norsk industri og næringer langs kysten hardt.

Mímir Kristjánsson og Rødt vil avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form.

– Unødvendig ledd

Mímir Kristjánsson hveder at bemanningsbransjen i dagens system bare er et unødvendig profitørledd som rammer arbeiderne.

– Det dreier seg om verdihenting, ikke verdiskaping. Det er verftene som skaper verdiene, ikke bemanningsbransjen. Bemanningsbransjen har ikke lærlinger, sørger for videreutdanning eller jobbtrygghet. Verftene og byggebransjen tjener på ikke å ha samme forpliktelser for innleide som for fast ansatte. Hele risikoen skyves over på arbeidsselgeren. Ved aktivitetstopper funker dette delvis, men i nedturer sendes de hjem og familien i Norge eller Polen må klare seg uten arbeid, sier Kristjánsson som tror veier å gå er økt satsing på offentlig arbeidsformidling.

– Systemet fungerte utmerket før år 2000. Vi hører en helt annen virkelighet fra de som har skoene på ute på verftene og i bygningsbransjen enn den regjeringen forteller om, og da bør vi lytte. Det var heller ikke sånn at vi i Norge ikke greide å bygge plattformer på 1980- og 1990-tallet. Vi gjorde det ved at verftene selv leide inn arbeidere eller via arbeidsformidlingen, dessuten var graden av fast ansatte høyere, sier Kristjánsson.

– Det fungerte jo ikke lenger. Nettopp derfor ble systemet endret. Vi hadde et tungrodd og stort offentlig system som hadde monopol på å formidle jobb til folk. Det bør ikke gjeninnføres, mener Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert: