Betaler skatt for en brøkdel av formuen

Trond Mohn har en reell formue på rundt tre milliarder. Over halvparten av dette betaler han ikke formuesskatt for. Snart kan hele formuesskatten forsvinne.