Inntektstoppen, Øygarden

Inntektstoppen 2002, Øygarden