Inntektstoppen, Eid

Inntektstoppen 2002, Eid kommune