Oppsigelser i TV2 Interaktiv

Internettselskapet til TV 2, TV2 Interaktiv, må spare penger og skal kutte 17 millioner kroner resten av året. Flere ansatte må gå som følge av snuoperasjonen.