PC-doktor varsler virusepidemi

Veksten i antall virus i epost er høyere enn veksten i den totale epostbruken, mener et selskap som tjener penger på kuren.