Penger i lyd

Dersom Wilhelm Christie og Chr. Michelsen kom tilbake til Bergen, ville de blitt overrasket, og trolig stolte. Det de satte i gang, har skapt mye.