• BERGEN OG OSLO: TV 2 Gruppen AS er eid av Egmont og er Norges største kommersielle mediehus. I snitt har TV 2 913 årsverk, fordelt omtrent likt mellom Bergen og Oslo. Hovedkvarteret ligger på Nøstet i Bergen (bildet).

TV 2 skal kutte 350 millioner kroner

Mediekonsernet med ny strategi frem mot 2020.