Raser mot mp3-angiveri

MediaForce søker etter mp3-syndere på internett. Selskapet bør imidlertid feie for sin egen dør, mener fildelingstjenesten Aimster.