Norwegian legger opp til potensiell bonusfest for ledelsen

Ved full uttelling kan ledelsen i Norwegian over noen år motta store gevinster takket være bonuser og aksjeopsjoner. Folketrygdfondet stemte imot den nye ordningen for lederlønn på generalforsamlingen i forrige uke.

Etter null i bonus i fjor, kan det nå bli «takeoff» for Norwegians konsernsjef Jacob Schram når det gjelder tildeling av kontantbonuser og aksjeopsjoner.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det ble null og niks i bonus for toppsjefen og de fleste i ledelsen i Norwegian i 2020. Flyselskapet var både i fjor høst og i vår på randen av konkurs.

Men Norwegian er blitt reddet gjennom en kraftig reduksjon av gjelden kombinert med en tilførsel av seks milliarder kroner i frisk privat og statlig kapital.

Og med en helt ny incentivordning for ledelsen kan det nå bli en real bonus- og opsjonsfest for alle i ledelsen:

Med full uttelling kan konsernsjef Jacob Schram de neste to årene få en samlet godtgjørelse på opptil 44 millioner kroner.

Summen er fordelt på fastlønn og en mulig full uttelling på bonuser og aksjeopsjoner. Det viser Aftenposten/E24s utregning (se tabell).

Finansdirektør Geir Karlsen vil ved full uttelling motta nær 35 millioner kroner for 2021 og 2022 til sammen (se tabell lenger ned).

De øvrige syv i konsernledelsen har lavere fastlønn og mulighet for bonuser og opsjoner.

Men ved full uttelling også for disse vil hver av dem kunne tjene et sted mellom 8 og 15 millioner kroner over de samme to årene.

Hverken Schram eller Karlsen ønsker å kommentere sine nye lønnspakker.

Folketrygdfondet stemte imot

Det nye lønnsprogrammet for ledelsen i Norwegian ble lagt frem på generalforsamlingen sist fredag.

Retningslinjene ble da vedtatt med et stort flertall av de oppmøtte eierne.

Der dominerer nå en håndfull aksjonærer. De to største er John Fredriksen og familieselskapet til søsknene Helene og Christian Sundt. De eier nå henholdsvis 19,9 prosent og 17,6 prosent av dagens antall aksjer.

Folketrygdfondet, som eier ca. 7 prosent, stemte imot den nye opsjonsordningen.

I en redegjørelse fra fondet går det frem at årsaken er ordningens potensielle størrelse hvis den går over mange år:

« ... opsjonsordningen har et for stort omfang og kan innebære en for stor overføring av verdier fra aksjonærene til selskapets ledende ansatte.»

Finansdirektør Geir Karlsen er så viktig for Norwegian at hans bonuser regnes ut med utgangspunkt i konsernsjefens grunnlønn og ikke Karlsens egen grunnlønn.

Opsjonsprogram kan gi aksjer for 500 mill. kr

Folketrygdfondet stemte altså ikke imot Schrams og Karlsens konkrete avlønning de neste par årene. Eller at deres godtgjørelse i stor grad skal avhenge av hvilke resultater de oppnår.

Men fondet frykter åpenbart at opsjonsordningen noen år lenger frem i tid kan få et, etter deres syn, for stort omfang.

Hvor langvarig den nå vedtatte opsjonsordningen blir, er umulig å si nå. Det bestemmer aksjonærene til enhver tid på generalforsamlingene.

Men dersom ordningen varer over mange år, kan det bli snakk om veldig mange aksjeopsjoner og potensielt mange nye aksjer.

Generalforsamlingen vedtok et tak for tildelingen slik at den ikke kan utgjøre mer enn fem prosent av antall aksjer i selskapet eller om lag 50 millioner aksjer.

Etter restruktureringen i Norwegian vil nemlig det totale antallet aksjer være 934 millioner, men det kan øke til 1,1 milliard hvis man regner med aksjene som i 2023 kan bli konvertert fra et hybridlån der staten er største långiver.

Gitt akkurat dagens aksjekurs på ca. 11 kroner kan ledelsen ved full uttelling da bli eiere av aksjer verdt en halv milliard kroner i et selskap med en total markedsverdi på ca. 10 milliarder kroner.

En slik sum vil dog ikke være lik en gevinst for ledelsen, da det er opsjoner og ikke aksjer direkte som de blir tildelt de neste årene.

Fordi de ikke har betalt for opsjonene, men fått dem tildelt, vil gevinsten være lik aksjekursen på tidspunktet minus innløsningskursen Norwegian bestemmer.

Fra Norwegian blir det understreket at sjansen for at opsjonsordningen blir så stor at den over noen år når taket på fem prosent nye aksjer i selskapet, er relativt liten.

Og i så fall vil aksjonærene samtidig oppleve en voldsom verdistigning.

Det kan komme til å regne aksjeopsjoner over Norwegians ledelse de neste årene om alt går deres og aksjonærenes vei.

Stort spenn i mulig avlønning

Helt sikkert er det imidlertid at Schram i «verste fall», sett fra hans ståsted, vil få til sammen 14 millioner kroner i fastlønn for de to årene 2021 og 2022.

Og i beste fall blir hans samlede godtgjørelse 44 millioner kroner på disse to årene. Igjen er det da gitt at en rekke finansielle mål oppnås.

Årsaken til at det regnes på begge årene samlet i tillegg til hver for seg, er at sammensetningen av kontantbonus og opsjoner endres så mye fra 2021 til 2022 (se tabell).

Det nye styret har nå satt ned en komité som skal vurdere ledelsens avlønning. Den består av den nye styrelederen Svein Harald Øygard og to til fra styret.

Disse tre vil anbefale for styret hvor mye Schram til slutt skal få av bonuser og aksjeopsjoner de neste årene.

Øygard ønsker ikke å gi noen vurderinger av Schrams nye lønnspakke, og viser til at den ble bestemt av det forrige styret.

– Jeg har ingen kommentarer i denne forbindelse, sier Øygard.

Aftenposten/E24 klarte ikke å nå Norwegians forrige styreleder Niels Smedegaard for en kommentar.

Les også

Nyvalgt Norwegian-styreleder: – Ikke opplevd maken

Svein Harald Øygard, Norwegians nye styreleder, leder selv komiteen som skal håndtere den omfattende lønnspakken aksjonærene nå har vedtatt.

Stor fremtidstro

Mens aksjer har en verdi her og nå, er opsjonenes verdi helt avhengig av aksjekursen lenger frem i tid.

Opsjonene i Norwegian har en såkalt opptjeningstid på 1–3 år. De må deretter innløses i aksjer innen syv år. Hva verdiene blir til slutt, avhenger av aksjekursen de kommende årene.

Innløsningskursen på opsjonene skal settes etter følgende formel: Snittkursen på Norwegian-aksjen de første 10 dagene etter resultatrapporten for andre kvartal pluss ti prosent.

Det forrige styret må ha hatt stor tro på aksjens fremtidige kursutvikling.

De fant nemlig grunn til å lage et eget tak for det maksimale som Schram og de andre i ledelsen kan tjene på opsjoner innenfor et kalenderår.

Les også

Hva amatørene bør lære av Spetalens Norwegian-flørt

Norwegians aksjekurs

Tak på 35 mill. kr i gevinst på ett år

Styret satte nemlig som et eget tak at Schrams maksimale fortjeneste på innløste aksjeopsjoner innenfor et kalenderår ikke kan overstige fem ganger hans grunnlønn.

Schrams fortjeneste på opsjoner i et kalenderår skal altså ikke kunne overstige 35 millioner kroner.

I så fall skal Norwegians aksjekurs stige veldig mye de neste årene.

Alle som har fulgt med på flyselskaper vet dog at ikke alt alltid går som planlagt for dem.

Norwegian, som har vært plaget av både motorproblemer, Max-fly som er satt på bakken og en pandemi, vet dette bedre enn de fleste andre.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Norwegian-ledelsen kan få aksjer verdt en halv milliard kroner. Det riktige er at dette kun er tilfelle under helt konkrete omstendigheter. Saken ble oppdatert 9. juni 2021 klokken 23.07.

Publisert: