Slik vil regjeringen hjelpe arbeidsløse tilbake i jobb

100.000 arbeidsløse og permitterte kan gå på skole eller studere uten å miste dagpenger, om regjeringens forslag går gjennom.

NY MULIGHET: Arbeidsløse kan snart studere
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Coronakrisen har vist oss hvorfor det er viktig med endringer. Den treffer skjevt og treffer folk med kortere utdanning og fra lavtlønnsyrker hardest. Mange har akkurat fått en fot innenfor arbeidsmarkedet, men mister jobben, sier Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

– Forslagene innebærer en stor endring for mange og markerer et skille i måten man tenker dagpenger og utdanning på i dag. Vi snur opp ned på prinsippet i systemet og ønsker å øke sjansen for at folk kommer tilbake i jobb, sier Røe Isaksen.

Arbeids- og sosialdepartementet Torbjørn Røe Isaksen (H) på sitt kontor.

– Paradokset har jo vært at du ikke kan utdanne deg når du får dagpenger, mens nettopp den utdanningen kunne vært nøkkelen til at du får en ny jobb, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

De to statsrådene har tatt seg en pause fra regjeringskonferansen for å snakke med VG om forslaget som sendes Stortinget i dag.

BAK FORSLAGET: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) og kunnskapsminister Henrik Asheim.

Arbeidsledige og permitterte som vil ta opp fag, fullføre videregående, ta fagbrev eller høyere utdanning mens de jakter på jobb, har lenge risikert å miste dagpengene. Noen regler har vært myket opp det siste året, men nå foreslår regjeringen store og varige endringer.

Blant annet at dagpenger kan kombineres med full støtte fra Lånekassen for noen grupper.

KUNNSKAPSMINISTER: Henrik Asheim (H).

Ved nyttår manglet 60 prosent av dem som søkte arbeid hos NAV videregående skole, eller de hadde videregående som høyeste fullførte utdanning. Det siste året har antallet ledige og permitterte eksplodert, som følge av coronapandemien.

Tall VG har innhentet fra NAV viser at over 100.000 personer over 25 år i dag er helt arbeidsledige eller permitterte og dermed kan være aktuelle for ordningen.

Får støtte

Økonom og arbeidslivsforsker Simen Markussen ved Frisch-senteret støtter forslaget.

– Jeg pleier å sammenligne det med fotballag: Når du er på innbytterbenken, hvordan skal du bli så god som mulig før du skal ut på banen igjen?

STØTTER FORSLAGET: Økonom og arbeidslivsforsker Simen Markussen ved Frisch-senteret

– Akkurat nå er fryktelig mange aktuelle for denne ordningen. På sikt er det også et av mange tiltak for å gjøre det lettere å bygge kompetanse gjennom karrieren, sier Markussen til VG.

Mange endringer

Den nye ordningen gjelder alle over 25 år, men for å motta dagpenger samtidig som man studerer på høgskole eller universitet må man være fylt 30 år.

Viktige endringer i forslaget er:

  • Dagpenger vil kunne kombineres med støtte fra Lånekassen.
  • De som vil ta grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning kan ha full studieprogresjon.
  • De som vil ta høyere utdanning kan ta inntil femten studiepoeng, som normalt vil si halv studieprogresjon, per semester.
  • All opplæring og utdanning kan tas på dagtid.
  • De som vil ta grunn- og videregående opplæring og høyere yrkesfaglig utdanning kan studere i opptil 24 måneder og motta dagpenger.
  • For høgskole- og universitetsutdanning foreslås det at man kan studere i maksimalt tolv måneder og motta dagpenger.
  • Ved høyere utdanning vil et eventuelt stipend fra Lånekassen avkortes mot dagpenger på samme måte som trygdeytelser.

Vil unngå misbruk

Begge statsrådene er klare på at de ønsker tiltak for å unngå at ordningen utnyttes.

Studerer man ved høgskole eller universitet før jobben forsvinner, kan man forsette, men de som vil starte slike studier må vente tre måneder før studiestart.

ØKER: Antallet unge uten høyere utdanning på NAV har økt kraftig siste året.

– Vi ønsker ikke en situasjon der noen spekulerer i å både få dagpenger og støtte fra Lånekassen. For en vanlig student vil det ikke være mulig å gjennomføre en lang utdanning slik. Men vi ønsker at de som studerer og har en deltidsjobb ved siden av skal slippe å måtte velge mellom utdanning og dagpenger dersom de mister jobben, sier Asheim.

Også alderskrav vil avgrense hvem som kan bruke de nye mulighetene.

Kan mykes opp

– Det kan godt hende at om fem år kan vi myke opp regelverket enda mer, men vi må ha noen rammer på plass, sier Isaksen, som understreker at regjeringens forslag uansett er et langt steg i en ny retning:

– Det gamle systemet gjorde det så vanskelig som mulig å ta noen som helst utdanning, eller få ny kompetanse, mens man fikk dagpenger. Det nye systemet legger opp til at mange kan ta utdanning mens de får dagpenger og søker jobb.

Asheim regner med at den nye ordningen, som sendes til Stortinget i dag, vil avløse de midlertidige reglene og trå kraft 1. oktober i år.

Publisert