Finanstilsynet pauser Spac-noteringer: Vil granske børsskall

Finanstilsynet vurderer om det skal være tillatt å notere såkalte blankosjekkselskaper på Oslo Børs. – Vi er opptatt av at dette ikke blir en bakdørsnotering, sier børsdirektøren.

Børsdirektør Øivind Amundsen sier han er glad for at Finanstilsynet vurderer om SPACs skal tillates i Norge, og avventer deres avgjørelse.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I midten av mars innførte Finanstilsynet en stopp for noteringen av blankosjekkselskaper, i påvente av en vurdering av tilsynet.

«Opptak til handel av blankosjekkselskaper reiser enkelte prinsipielle spørsmål som Finanstilsynet finner grunn til å se nærmere på», skriver Finanstilsynet i et brev til Oslo Børs.

Tilsynet sier at de blant annet vil undersøke om slike selskaper kan «handles på en rettferdig og ordnet måte», og om «det er tilstrekkelig offentlig informasjon tilgjengelig til å foreta velfunderte investeringsbeslutninger».

Finanstilsynet vil ettergå hvor god informasjon investorene får dersom de tillater noteringen av børsskall, også kalt SPAC. Dette er finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Blankosjekkselskaper er bedre kjent under det engelske navnet SPAC, en forkortelse for Special Purpose Acquisition Company.

Dette er selskaper som er børsnotert utelukkende for å hente inn penger for senere å kjøpe opp andre selskaper. Dersom selskapet ikke finner noe å investere i skal pengene i utgangspunktet betales tilbake til investorene.

Noteringsformen er blitt kritisert fordi det kan være en måte å omgå informasjonskravene som vanligvis er forbundet med å notere et selskap på en handelsplass. Noteringsformen har så langt ikke blitt brukt i Norge.

«Finanstilsynet legger til grunn at Oslo Børs ikke tar opp blankosjekkselskaper til handel på sine handelsplasser mens disse vurderingene pågår», avslutter Tilsynet i brevet til Oslo Børs.

– Arbeidet er i gang, men jeg kan ikke si noe mer nå om hvor lang tid det vil ta, skriver seksjonssjef Knut Haugan i Finanstilsynet i en e-post til E24.

Børsen: Glad for vurderingen

– Vi setter pris på at Finanstilsynet gjør en grundig vurdering. Vi stiller oss til rådighet for dem og avventer selvsagt deres avklaring, sier børsdirektør Øivind Amundsen til E24.

– Men dette er et produkt markedet ønsker, så det er grunnen til at vi har sett på muligheten.

Han forteller at de tok kontakt med Finanstilsynet for å få vurdert denne typen noteringer etter å ha fått flere konkrete henvendelser fra norske blankosjekkselskaper som hadde lyst til å notere seg i Oslo.

Amundsen anslår at det er tre til fem slike selskaper som kan ha lyst til å notere seg i løpet av kort tid, dersom noteringen får tommel opp fra Finanstilsynet.

Les også

SPAC – børstrenden som har tatt av i pandemien

Men noteringen vil bli streng, lover Amundsen:

– Vi er opptatt av at dette ikke blir en bakdørsnotering, for det er jeg lite glad i.

Han sier at for de selskapene som noterer seg som blankosjekkselskaper, vil de kreve at selskapene gir ekstra mye informasjon til investorene etter at de har gjennomført oppkjøpene sine.

– Investorene må vite at de går inn i et tilnærmet tomt selskap, og etter at selskapet har gjort oppkjøp skal de fortsatt være trygge på at de har all nødvendig informasjon for å prise selskapet. Det vil kreve en tilnærmet full noteringsprosess, sier han.

Elsket og hatet

Blankosjekkselskaper har vært i bruk i mange år, men har steget enormt i popularitet under pandemien. Mellom januar og oktober 2020 ble det notert 165 SPAC-er i det amerikanske markedet, ifølge CNBC. Så langt i år har flere enn 130 SPAC-er blitt børsnotert, ifølge Business Insider.

Noteringsbølgen har tiltrukket seg amerikanske kjendiser, som amerikanske fotballspiller Colin Kaepernick, som har sin egen SPAC.

Det norske batteriselskapet Freyr annonserte i januar at de ville notere seg på New York-børsen gjennom en SPAC.

Publisert: