Det viktigste fra revidert budsjett

Regjeringen venter at oljepengebruken passerer 400 milliarder i år, og vil trappe ned krisetiltakene noe. – Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Tirsdag la Sanner frem det reviderte budsjettet for 2021 på en pressekonferanse.

Flere sjeføkonomer ble overrasket over at oljepengebruken er justert opp til hele 402,6 milliarder kroner. Det meste av dette skyldes ekstraordinære økonomiske tiltak grunnet coronakrisen, påpeker regjeringen.

Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

I det opprinnelige 2021-budsjettet i oktober anslo regjeringen en oljepengebruk på 313,4 milliarder kroner i år. Dette ble oppjustert til 363,2 milliarder i forbindelse med en krisepakke i januar.

– Det har vært nødvendig å møte krisen med kraftfulle grep, og det er i tråd med handlingsregelen å øke oljepengebruken i krisetider som dette, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) ifølge en pressemelding.

Som E24 har skrevet har regjeringen bevilget og foreslått økonomiske krisetiltak på totalt 229 milliarder kroner i fjor og i år.

– Samtidig er det viktig for både bærekraften og vekstevnen i økonomien at vi lykkes med å få pengebruken ned igjen etter krisen, sier Sanner.

Regjeringens oljepengebruk 2001-2021

Trapper ned kompensasjonen

Kompensasjonsordningene etter coronakrisen fortsetter inntil videre, men en del av krisetiltakene trappes imidlertid ned. Blant annet skal permitteringstiden halveres til 26 uker fra juli.

«Vi har nå de støtteordningene vi trenger», skriver regjeringen i revidert budsjett.

Regjeringen vil forlenge kompensasjonsordningen, lønnsstøtteordningen og lånegarantiordningen for bedrifter. Kompensasjonsordningen forlenges ut oktober i en nedtrappet versjon, og kan bli avviklet fra september hvis det er lite behov for den.

– Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige. Når smitteverntiltakene etter hvert fjernes, må også kompensasjonsordningene trappes ned. Vi skal legge til rette for aktivitet og omstilling slik at flere kan komme i jobb, sier Sanner i en melding.

Regjeringen foreslår nye tiltakspakker knyttet til psykisk helse, sårbare grupper og for å sikre at skoler og barnehager kan ta igjen tapt progresjon.

– Vi må unngå at det blir de mest sårbare blant oss som må betale den største regningen. De skal få bedre hjelp, sier statsråden.

Regjeringen kutter i sine anslag på veksten i norsk økonomi sammenlignet med forventningene i fjor. Nå forventer den en vekst på 3,7 prosent i år, fra et anslag på 4,4 prosent i høstens budsjett.

Regjeringens krisetiltak i 2020 og 2021

Tjener mer på olje

Samtidig som oljepengebruken øker, venter også regjeringen å dra inn mer penger fra olje- og gassbransjen. Anslaget er på 154 milliarder kroner, og det er 55 milliarder kroner mer enn ventet i oktober.

Produksjonen av olje og gass er ventet å øke med en drøy prosent til 3,9 millioner fat oljeekvivalenter per dag i år. Regjeringen venter en oljepris på 557 kroner per fat i år, fra et anslag på 424 kroner i oktober.

— Inntektene fra petroleumsvirksomheten er viktige for å finansiere velferdsstaten vår, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Dette foreslår regjeringen

Dette er noen av forslagene i revidert budsjett:

 • Forslag om å forlenge kompensasjonsordningen som dekker faste kostnader for bedrifter med lavere omsetning. Regjeringen vil imidlertid målrette ordningen mot bedriftene med størst omsetningsfall.
 • Forslag om å forlenge kompensasjonsordningen for innreisekarantene med én tilskuddsperiode – til 30. juni 2021.
 • Forslag om å forlenge støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut oktober. Så langt varer ordningen til 30. juni.
 • Forslag om 1,5 milliarder kroner ekstra til fylkeskommunene som kompensasjon for tapte inntekter fra kollektivtrafikken
 • Forslag om at Avinor, som driver norske flyplasser, skal få én milliard kroner mer, slik at selskapet får 3,8 milliarder kroner i år
 • Forslag om å inkludere flyselskapene i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021. I tillegg skal flyselskapene kunne søke lønnsstøtte for å ta tilbake permitterte.
 • Forslag om utbyggingsvedtak for en ny lufthavn i Mo i Rana, et prosjekt med ramme på 2,8 milliarder kroner, og om en bevilgning på 85 millioner kroner til Avinor for å planlegge flyplassen
 • Forslag om å forlenge den midlertidige reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 prosent frem til og med 30. september 2021.
 • Forslag om å sette av 435 millioner kroner for å sikre et grunnleggende togtilbud i andre halvår av 2021.
 • Forslag om inntil 212,5 millioner til å dekke tapte inntekter for lufthavnene Torp Sandefjord og Haugesund.
 • Forslag om en ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen for å styrke norsk eierskap i vekstbedrifter.
 • Forslag om produksjonsavgift på vindkraftverk, som skal sikre økte inntekter til kommuner som er vertskap for vindkraftanlegg.
 • Forslag om avgiftslettelser på solcelleanlegg som blant annet skal gjøre det lettere for borettslag å investere i solceller.
 • Forslag om å doble satsingen på hydrogen til 200 millioner.
 • Grønn plattform får 100 millioner kroner ekstra til miljøtiltak.
 • Forslag om et nytt investeringsfond lokalisert i Nord-Norge, med kapital på 400 millioner kroner hvor staten skal bidra med halvparten og private aktører med resten
 • Forslag om 350 millioner kroner til Innovasjon Norge slik at flere bedrifter kan få innovasjonslån og lånegarantier.
 • Regjeringen vil gi fire millioner mer til NVE for å oppbemanne og styrke kartleggingen av flom- og skredfare
Regjeringen nedjusterer vekstutsikteneLegger frem revidert budsjett tirsdag: – God tro på at vi skal få fart på Norge
Publisert: