• PROVOSERT: Gunnar Carlson er drivkrafta bak fleire nye selskap som har lokka unge til Måløy dei siste åra. Kjekkare enn å pengar på børs, seier han, men auken i formuesskatten tærer på investeringslysta. FOTO: Høvik, Tor

Formueskatten stoggar nye arbeidsplassar

Skjerpinga av formuesskatten får måløypatriot Gunnar Carlson til å leggje bort planane om eit oppsiktsvekkjande designsenter. Senteret ville gi over ti nye arbeidsplassar.