Statoil refses for taushet

Riksrevisjonen kommer med knusende kritikk av Statoil i en rapport som ble lagt frem tirsdag. Det gjelder manglende rapportering av hva selskapet driver med.