Nedgangen kom som svar på at et handelsstopp for storaksjonærer i selskapet ble opphevet. Eierne av drøye 270 millioner Facebook-aksjer fikk begynne å handle med aksjene. Det utgjør mer enn halvparten av aksjene som ble solgt da selskapet gikk på børs i mai.

Men børseventyret har så langt vist seg å bli et mareritt for Facebook. Siden børsintroduksjonen i mai, da aksjen kostet 38 dollar, har aksjeverdien falt med 44 prosent.

For øvrig steg kursene på Wall Street torsdag. Dow Jones-indeksen gikk opp 0,65 prosent til 13.250,11 poeng mens Nasdaq-indeksen 1,04 prosent og endte på 3.062,39 poeng.