• DEMONTERT: Våpnene på de gamle MTB-ene blir demontert før kjøper overtar dem. Når de overleveres skal det militære utseendet være borte. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Ribbes og selges som eskortebåter

Forsvaret selger seks MTB-er i den såkalte «Hauk-klassen» til et privat, britisk sikkerhetsselskap.