I politihuset på Grønland står politioverbetjent Marit Nordsveen Bjørndal og studerer detaljer i greske pass. Ett er ekte, men hvilket? Det ultrafiolette lyset dempes mot det ekte passet. Passet til høyre reflekterer lyset.

–Nei, her er det ikke bomullspapir. Passet til høyre er falskt, sier politioverbetjenten.

Tatt av skattekrim

Hun har sjekket mange hundre pass fra EU-land som viser det samme mønsteret. Falskneriet avsløres når personer blir tatt for kriminelle handlinger. Skattekrimenheten i Skatt øst har avslørt 106 albanere med falskt pass, og gransker ytterligere 200 saker. Hittil i år har bankene anmeldt 80 saker med albanere som har falsk ID. Dette er personer som får lån og kredittkort. Totalt kan det dreie seg om godt over 500 albanere som lever eller har levd i Norge med falske pass fra EU-land.

Avsløringene skjer blant annet på bakgrunn av en risikoanalyse fra politiets side. Det såkalte «albanerprosjektet» startet ved Oslo politidistrikt i 2008. Plutselig så man et mønster. Påfallende mange med gresk, italiensk, belgisk og bulgarsk pass jobbet i firmaer drevet av norskalbanere. Både banker og skatteetaten kunne deretter legge dette til grunn for sine undersøkelser av falske identiteter. Alle hypoteser viste seg å stemme. Antall politianmeldte saker med albanere med falsk ID har økt kraftig de siste årene (se fakta).

Fakturasvindel

Aftenposten skrev før påske om avsløringen av 23 nettverk som driver med fiktiv fakturering for å snyte på skatt, moms og arbeidsgiveravgift. Svindelmetoden er utbredt i bygg— og anleggsbransjen. I samme sak er albaneres bruk av falske EU-pass avslørt. Dette er personer som står bak firmaer eller er ansatt i firmaene som er involvert i fakturasvindel.

–I et firma vi sjekket hadde én av ti falsk identitet, sier leder for Skattekrim, Jan-Egil Kristiansen.

Tre personer har også drevet firma under falsk identitet, men Kristiansen tror det er flere. Med skattekort utstedt under falsk identitet er det en smal sak å opprette et firma i Brønnøysund ved hjelpe av koder og passord du får utdelt. Da er veien også åpen for å åpne bankkontoer og få tilgang på kreditt. Dette er avslørt i flere svindelsaker. For politi og skatteetat skaper det ekstra hodebry når mannen bak svindelen har falsk ID.

–Når sakene etterforskes, er det vanskelig å finne riktig person bak firmaet, sier Kristiansen.

Det er neppe tilfeldig at nettopp albanere skaffer seg pass fra Belgia, Italia og Hellas. Som EU-borger kan du nemlig lettere få arbeidstillatelse og opphold i Norge enn om du har pass fra et land utenfor EU-sonen.

Skjerpet sjekk

Det er også et utbredt problem at personer med falsk identitet skaffer seg skattekort med falske papirer. Nå er kontrollen skjerpet ved Servicekontoret for utenlandske arbeidere hos Skatt øst i Oslo. Dette er et samarbeidsorgan for politi, UDI, Arbeidstilsynet og skatteetaten. Ifølge kontorets leder, Lene Solheim Hagen, har de oppnådd resultater. Og det har skjedd på stedet.

–Her i skranken har vi hatt åtte pågripelser av personer med falske pass hittil i år. I fjor ble 19 tatt på den måten, sier Hagen.

–Inngangsporten til det norske samfunnet skjer også via tildeling av skattekort. På denne måten kan vi stoppe flere før de kommer inn i systemet, sier hun.

-En person kan ha tre ulike identiteter

–Det har vist seg at dette problemet har et stort og alvorlig omfang, sier leder av Utlendings- og forvaltningsseksjonen ved Oslo politidistrikt, Bjørn Vandvik.

Han viser til den kraftige økningen i anmeldte saker på albanere som oppholder seg i Norge under falsk identitet. Politiet har mistanke om at bestillingen av falske dokumenter skjer fra Norge, men er usikre på hvor passene blir produsert.

–I vårt samfunn er riktig identitet grunnleggende, og det tas for gitt. Har du etablert en identitet, kan du få til det meste. I disse sakene har vi jo sett eksempler hvor en person har tre ulike identiteter og ni forskjellige bankkontoer. Mange av forfalskningene er gode, sier Vandvik.

Lederen av Utlendings- og forvaltningsseksjonen sier at de har et godt samarbeid med banker, som har skjerpet sine rutiner.

–Dessuten har vi sperret kontoer, og tatt beslag i en halv million kroner som er satt inn på konto. Når identiteten er falsk, er det jo ingen som gjør krav på de pengene, sier Vandvik.