For mye betalt fødselspermisjon?

En av velferdsstatens viktigste oppgaver er å tilby sosiale forsikringer.