Disse ti anleggene slipper ut mest CO2

Mongstad topper.