Finansdepartementet ga fredag klarsignal for at du skal kunne løsrive de såkalte fripolisene. Dette er opparbeidede pensjonsinntekter fra tidligere arbeidsforhold og har til nå vært fastlåst hos forsikringsselskapene.

— Vær klar over at det er veldig lønnsomt for forsikringsselskapet at du flytter fripolisen over fra garantert rente til fritt investeringsvalg. Derfor kommer de til å oversvømme deg med telefoner, e-poster, brev og reklame, sier Agnes Bergo, uavhengig finansiell rådgiver i Pengedoktoren, og fortsetter:

— Der vil det stå hvor mye du kan tjene på å plassere fripolisene i aksjer i stedet for garantert avkastning. De har allerede begynt å ringe rundt.

Garantert gevinst

Hittil har forsikringsselskapene vært pålagt å gi en garantert avkastning på tre-fire prosent på fripolisene.

I disse lave rentetider har det vist seg å være en lukrativ ordning: I tillegg til den garanterte renten får du en andel av forsikringsselskapets årlige overskudd. Den reelle avkastningen har dermed i realiteten vært høyere.

Ordningen er så forutsigbar og trygg at Bergo råder deg til å tenke deg godt om før du eventuelt lar deg overtale.

— Er du over 50 år må du ikke la deg lokke over til å gå over til fritt investeringsvalg og sette fripolisen i aksjer. Selv om du potensielt sett kan tjene mer på å ta høyere risiko, kan du like gjerne gå med tap. Verdien av å få en garantert avkastning på tre-fire prosent er svært mye verdt. Hvorfor tror du forsikringsselskapene er så ivrige på å få deg bort fra den garanterte renten?, spør hun.

Individuell vurdering

Storebrand mener de nye reglene vil kunne gi bedre pensjon.

— Den årlige garantien fører til at vi må forvalte langsiktige pensjonspenger på en kortsiktig måte. Det betyr mye obligasjoner og rentepapirer og lite aksjer, noe som over tid normalt gir lav avkastning og derfor lavere pensjon, uttaler konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i en pressemelding.

Han er samtidig tydelig på at det nye produktet ikke nødvendigvis passer for alle.

— Vi vil gi råd om å flytte til fripoliser med investeringsvalg når kunden kan forventes å få en vesentlig høyere pensjonsutbetaling. Dette gjelder for svært mange av kundene, siden en mer langsiktig forvaltning av pensjonsmidlene vil gi en høyere forventet pensjonsutbetaling, sier Grefstad.

FORNØYD: - De nye reglene vil gi kunder med fripoliser økt valgfrihet. De som ønsker det, kan få større innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed også et større ansvar for egen pensjon, uttalte finansminister Siv Jensen i en pressemelding fredag.
SCANPIX

Har du jobbet i privat sektor under ytelsesbasert tjenestepensjon, og sluttet i jobben før du ble pensjonist, får du med deg den avsatte pensjonen i form av en fripolise. Rundt én million nordmenn sitter i dag på slike fripoliser fra tidligere arbeidsgivere.

Mindre risiko for yngre

Lenge var avkastningen fra den garanterte renten sett på som lav, men i dag er den relativt bra sammenlignet med markedet for øvrig. Dessuten er risikoen lik null.

— Garantien er blitt forferdelig dyr for forsikringsselskapene. De er ekstremt glade for at de nå har mulighet til å kvitte seg med fripolisene, sier Bergo.

For dem som har en lengre investeringshorisont, som eksempelvis folk under 50 år, kan det være riktig å gå over til aksjebaserte fripoliser.

— Da er det såpass lenge til at du skal bli pensjonist at tiden reduserer risikoen som alltid er forbundet med aksjer, sier Bergo.

Det er ikke mulig å kapitalisere fripolisene fra tidligst fylte 62 år.