Årlig salg for det nye selskapet vil ligge på rundt 47 milliarder kroner. Transaksjonen ventes å bli gjennomført i løpet av første halvår 2013, etter godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Svein Tore Holsether, i dag administrerende direktør i Sapa, blir konsernsjef for det nye selskapet. Konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg, blir styreleder i det nye selskapet. Sapa vil ha hovedkontor i Oslo.

Amerika og Asia

— Sammen skaper vi et sterkere selskap med en bredere kompetansebase og et meget erfarent lederteam. I dagens meget krevende markeder vil det nye selskapet være bedre rustet for restrukturering og verdiskapning. Dette vil styrke Orklas evne til å utnytte potensialet for verdiskapning i vår aluminiumvirksomhet, sier Orklas konsernsjef Åge Korsvold.

  • Les hele pressemeldingen her. Det nye selskapet vil ha ledende posisjoner i Europa og Nord-Amerika, og sterkt fotfeste i fremvoksende markeder, inkludert Brasil, Argentina, Kina, India og Vietnam.

Avtalen inneholder bestemmelser der begge parter kan initiere en prosess for børsnotering etter om lag tre år fra gjennomføring, og hvor begge parter kan bestemme seg for å beholde en eierandel på 34 prosent.

- Styrker Hydro

- Det nye selskapet vil ha den nødvendige styrken til å møte dagens utfordrende markeder og å skape en plattform for videre vekst i fremvoksende markeder, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

— Denne transaksjonen bidrar til å styrke Hydro som et verdensledende, ressursrikt aluminiumselskap med robuste posisjoner langs hele verdikjeden. Gjennom kombinasjonen med Sapa vil Hydro etablere en ny struktur for sin virksomhet innen ekstruderte produkter som er posisjonert for økt lønnsomhet og med økt potensial for fremtidig vekst, sier Brandtzæg.

Som en del av avtalen vil Hydro (gjennom Hydro Aluminium AS) og Orkla (gjennom Sapa Holding AB) bidra med de relevante forretningsområdene i det nye selskapet mot en eierandel på 50/50 basis.

For å kompensere for forskjell i størrelse og å harmonisere visse balanseposter vil Orkla, i tillegg til 50 % eierandel, motta 1,8 milliarder kroner fra det nye selskapet. Beløpet forventes å bli betalt innen 6 måneder etter at avtalen gjennomføres.

Konsernsjef i Orkla, Åge Korsvold, sier det nye selskapet vil gjøre at de står bedre rustet i et krevende marked.
NTB-Scanpix