Snart fire år etter at USA fikk sin første afroamerikanske president er klasseskillet mellom svarte og hvite større enn før. Likevel er Obama svært populær blant landets 40 millioner afroamerikanere.

Vi har samlet fem sentrale spørsmål om Obama og de svarte velgerne.

Hva er de største utfordringene for Obama for denne gruppen?

Afroamerikanere kommer dårligere ut på levekårsstatistikkene i USA enn hvite. Klasseskillet mellom disse gruppene har økt betydelig i løpet av Obamas presidentperiode, i all hovedsak på grunn av finanskrisens konsekvenser for økonomien og arbeiderklassen. Svarte amerikanere er også enormt overrepresentert på statistikken over dømte forbrytere: 40 prosent av de innsatte i USAs fengsler er svarte, selv om de kun utgjør 13 prosent av befolkningen.

Hva har presidenten gjort for å bedre situasjonen for svarte i USA?

Ettersom det er en større andel av svarte som er fattige enn hvite, så er alle tiltak som bedrer situasjonen for denne gruppen spesielt viktige. Viktigst av alle er Obamas helsereform, som gir 30 millioner amerikanere som tidligere ikke hadde helseforsikring rett til helsehjelp. Han har også kuttet skattene for lavtlønte, styrket sosiale hjelpeordninger og gjort det lettere for familier med dårlig økonomi å la barna ta høyere utdannelse.

Hvordan er oppslutningen blant disse velgerne?

En av utfordringene i USA er at det er langt flere sofavelgerne blant de svarte enn de hvite. Presidentkandidatenes utfordringer, og da spesielt for Obamas del, blir å få flest mulig av velgerne til å møte opp i valglokalene. I 2008 var oppslutningen blant svarte velgerne 65 prosent, mens den var 60 prosent i 2004. For hvite var de tilsvarende tallene 66 og 67 prosent. Obama må derfor forsøke å få entusiasmen i denne gruppen tilbake på 2008-nivå.

Hvordan er kandidatenes popularitet?

Tradisjonelt stemmer ofte 80-90 prosent av de svarte på demokratene. De siste meningsmålingene tyder på få endringer: I en undersøkelse utført av NBC News og Wall Street Journal i august, sa 94 prosent at de vil stemme på Obama. Det tilsvarende tallet for Romney var på 0 (!) prosent. September-tall fra Pew Research Center gir Obama 92 prosent og Romney 2 prosent av stemmene.

I hvilke stater er denne velgergruppen viktigst?

Om oppslutningen blant svarte velgere faller tilbake til 2004-nivå kan det skape problemer for Obama i viktige svingstater som North Carolina — og muligens også i Ohio og Virginia, viser en kartlegging utført av National Urban League.