Les også:

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien bekrefter overfor Rogalands Avis han at han nå har fått oversendt politiets dokumenter og påtaleinnstilling i innsidesaken.

Når det gjelder politiets innstilling vil ikke Grønlien si noe som helst om hva denne går ut på.

— Når jeg nå har fått dokumentene må jeg begynne å lese meg opp. Jeg vil i en periode jobbe intensivt med dette, sier Grønlien til avisen.

Fred A. Ingebrigtsen (45) har siden juni 2008 vært hovedsiktet i saken om innsidehandel med Acta-aksjer.

I midten av september 2010 kom politiet med en endret siktelse mot Ingebrigtsen og de andre siktede i saken.

Denne går mer på overtredelser av verdipapirloven og betydelig mindre på innsidehandel.