Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) aner en viss fremgang først og fremst i USA og Japan, men også i eurosonen.

«Sterkere, skjønt forsøksvis» — slik betegner OECD den økonomiske utviklingen i noen av verdens ledende økonomier.

Tallene for Kina og Brasil viser imidlertid at det går motsatt vei i de to landene, som begge har vært blant verdens raskest voksende økonomier de siste årene.

(©NTB)