Lunkent Friele-resultat

Dyrt råstoff førte til svekket resultat hos Kaffehuset Friele i fjor.