Utdanningsforbundet i Stavanger vedtok dette under sitt årsmøte sist uke, skriver Aftenbladet.no.

— Vi har flere eksempler på lærere som har søkt jobb i kommunen og fått den, men som har måttet takke nei på grunn av boligprisene. De har rett og slett ikke råd til å bo her, sier Eivind Rygh, leder i Utdanningsforbundet i Stavanger.

Forbundet frykter at dette vil gi et frafall av kompetente lærere i kommunen – det vil bli vanskelig å rekruttere og beholde lærerkrefter etter hvert som de eldre går av.

— Derfor vil vi jobbe for at lærere som bor her, skal få et Stavanger-tillegg på minimum 100.000 kroner, sier Rygh.

Svarer seg ikke

Fra flere hold har det kommet argumenter om at forslaget nærmest er frekt, og at det vil medføre at andre yrkesgrupper vil kreve det samme.

— Jeg forstår ikke motstanden. Dette er jo ikke noe nytt; industrien har lenge brukt samme metode for å sikre seg utsatt virksomhet, sier Rygh.

Nyutdannede lærere har ikke en sjanse til å komme inn på boligmarkedet i Stavanger med dagens lønn, mener han.

— Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den eneste treårige utdannelsen som ikke svarer seg gjennom et helt yrkesliv, er førskoleutdanningen. Nyutdannede førskolelærere opplever at assistenter som ikke har utdannelse i det hele tatt, men som har ansiennitet, tjener mer enn dem. Skjæringspunktet her er seks år, sier Rygh.

Taper for nabokommunene

For – det er den store mangelen på førskolelærere som er Utdanningsforbundets aller største bekymring for tiden. Til tross for at kommunen har slitt med samme problem i mange år, og satt inn flere tiltak som skal gjøre det lettere å rekruttere, peker pila fortsatt samme vei:

I desember i fjor var det 79 årsverk med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning i barnehagene i Stavanger. Av disse var 55 i kommunale barnehager og 24 i private. På samme tidspunkt i 2010 var det 76 årsverk på dispensasjon i Stavanger-barnehagene.

— Den enorme mangelen har fått alvorlige følgefeil: Barnehagene i Stavanger har et stort sykefravær, og vi ser også at stadig flere velger å forlate yrket, sier Rygh.

Utdanningsforbundet har prøvd mye for snu trenden:

— Blant annet har førskolelærerne i Stavanger allerede 10.000 kroner mer i lønn enn den sentrale satsen. Problemet er at våre nabokommuner gjør det samme, og både Sandnes og Sola tilbyr høyere lønn enn Stavanger. I Randaberg lokker de førskolelærere med ei ekstra ferieuke, sier Rygh.

— Nå må vi tenke nytt, legger han til.

Vil tilby boliger

Utdanningsforbundet har tidligere foreslått å tilby førskolelærerne bolig som et rekrutteringstiltak. Dette har de nå fått napp på, i alle fall hos politikerne.

Sist uke ba oppvekstpolitikerne om at kommunen skaffer og leier ut overgangsboliger som et virkemiddel for å rekruttere førskolelærere til Stavanger. Forslaget ble fremmet av oppvekststyrets leder, John Peter Hernes, på vegne av Høyre, Venstre og KrF, og det ble enstemmig vedtatt.

— Sammen kunne disse tiltakene vært en god pakke: Hvis vi tilbyr førskolelærere og lærere bolig og et Stavanger-tillegg på 100.000 kroner, vil kommunen legge mye bedre an i kampen om sikre seg de beste, sier Rygh