• SKAL SELGES: Bergen og omland havnevesen og Bergen kommune har utarbeidet en ny skisse til hvordan de omstridte havneeiendommene skal overføres til bykassen. Fremdeles ligger en løsning langt frem i tid, og havnevesenet kommer nok til å fortsette sin nåværende tilstedeværelse i havnen i flere tiår til. FOTO: Marte Gjærde

Slik skal de betale for havnekjøpene

Det koster Bergen kommune 1,3 milliarder kroner å overta havne­vesenets eiendommer. Pengene skal komme fra videresalg.