• UT I HAVET: Industrien i Hordaland blir stadig meir avhengig av norsk sokkel, viser ny rapport frå bransjeorganisasjonen Norsk Industri. FOTO: TOR HØVIK

Stadig meir avhengig av Noreg

Eksporten av industrivarer frå Hordaland har gått ned med 30 prosent sidan 2008. Mange har omstilt seg til leveransar til norsk sokkel, ifølgje Norsk Industri.