God planløsning, god tilgang til kollektivtransport — og balkong.

Det er det Oslo-folk synes er viktigst hvis de skulle få 2,5 millioner kroner til å kjøpe ny bolig.

Planløsning teller

Det er Ipsos MMI som på oppdrag fra Obos har spurt om folks preferanser når de skal velge bolig. Her ble man spurt om å rangere en rekke forhold etter hvor viktige de er ved kjøp av ny bolig.

Planløsning anses som viktig av 87 prosent av de spurte, etterfulgt av kollektivtransport (85 prosent) og balkong (79 prosent).

Langt mindre viktig er for eksempel store utearealer i boligkomplekset (33 prosent), eller om det er en lavblokk (31 prosent). Få mener det er viktig at boligen er et nybygg (15 prosent).

Følg Aftenposten Bolig på Facebook!

Toroms selges først

— Det at flest er mest opptatt av god planløsning og privat uterom i form av egen balkong, fremfor felles uteareal og høyde på blokken, passer godt med det vi ser på etterspørselen i våre prosjekter, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos.

Han forteller at toromsleiligheter er aller mest etterspurt i nye prosjekter, og at det er mindre viktig hvordan utearealet tilhørende boligprosjektet er.

— Men det er viktig at det er grøntområder i nærheten. Kritikerne av enkeltprosjekters uterom tar ofte ikke hensyn til om det finnes gode grøntområder rett i nærheten av boligene, sier Pettersen, og beroliger for utfallet av undersøkelsen:

— Dette betyr ikke at Obos kommer til å bygge tettere og mørkere av den grunn.

Øker verdien

Balkong står høyt på ønskelisten og påvirker både etterspørsel og pris.

— Egen balkong kan – avhengig av størrelse – øke verdien på boligen med mellom 100.000 og over 300.000 kroner, sier Pettersen.

Når det gjelder det folk synes er aller viktigst, nemlig planløsning, er utnyttelsen av kvadratmeterne essensielt for interessen.

— Folk velger gjerne bort leiligheter med store transportetapper, for eksempel der gangen er lengre enn nødvendig. Folk vil gjerne heller ha de ekstra kvadratmeterne på soverom eller stue, sier Pettersen.

Velger større, mindre sentral bolig

I undersøkelsen har de spurte fått valget mellom to ulike boligtyper de kan bruke de 2,5 millioner kronene på.

Enten en 60–80 kvadratmeters stor leilighet utenfor sentrum med stor balkong (ca. 10 kvadratmeter), store utearealer og garasje, eller en 30–50 kvadratmeter stor leilighet nær Oslo sentrum med liten (5 kvadratmeter) eller ingen balkong, begrenset med uteareal og sol og uten garasjeplass.

62 prosent oppgir at de ville valgt den største boligen med balkong og garasje utenfor sentrum, fremfor en mindre bolig nærmere Oslo sentrum.

Antall kvadratmeter for pengene har her vært den aller viktigste grunnen til at valget falt på stor og usentral bolig. Minst betydning har størrelsen på utearealet. Kun 11 prosent synes dette er vesentlig grunn til å velge en stor, men usentral bolig fremfor den sentrumsnære.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook