Statoil forhandler imidlertid videre, og har ikke oppgitt å få til en ny samarbeidsavtale med Gazprom om utvikling av det gigantiske gassfeltet.

Statoil klarte ikke å få gjennomslag for en løsning innen rammeavtalens utløp i juni som gjorde en Stockman-investering lønnsom.

- Av den grunn ble avtalen ikke fornyet. Beslutningen var basert på en samlet vurdering som omfattet kommersielle betingelser, skatt og utbyggingskonsept, sier Statoils informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr.Konsekvensen av at rammeavtalen med utbyggingsselskapet Shtokman Development (SDAG) ikke ble fornyet, er at Statoil har levert sin 24 prosentandel av SDAG-aksjene tilbake til russiske Gazprom. Statoil-sjef Helge Lund har gått ut av utbyggingsselskapet, og Statoil har tatt en nedskrivning på ca. to milliarder kroner.

Inntektsrisiko

Partnerskapet klarte aldri å få på plass kommersielle betingelser som gjorde at Statoil var sikret det de mente var en nødvendig andel av inntektene i prosjektet. For å delta i investeringer som bare i fase 1 av prosjektet er anslått til rundt 100 milliarder kroner, måtte man ha bedre forutsigbarhet for lønnsomhet gjennom hele prosjektets levetid.

Statoil har også vært klare på at konseptet for en Stockman-utbygging må baseres på at all gass produseres som LNG for skipstransport, og at man ikke bygger en dyr rørledning. Dette har også Gazprom gått inn for. Allikevel klarte de tidligere samarbeidspartnerne ikke å bli enige om en omforent løsning.

Høy skatt

Skatt har også vært et stort hinder for at Statoil kunne se tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet. Selskapet har argumentert sterkt overfor russiske myndigheter om at det er nødvendig med gunstigere skattebetingelser for kostbare gassutbygginger, men har foreløpig ikke fått gjennomslag.

Men Lindbæk understreker at Statoil ikke har gitt opp prosjektet, og at man har en videre dialog med Gazprom om muligheten for en ny avtale som gir et lønnsomt prosjekt.

Stockman-avtalen var en stor prestisjeseier for daværende StatoilHydro i 2007, og en viktig årsak til at norske myndigheter godtok fusjonsavtalen. Analytiker Trond Omdal i Arctic Securities vil imidlertid ikke være med på at den siste tids utvikling er et tilsvarende prestisjenederlag.

Bedre prosjekter

- Det ville vært det for et par år siden. Men i mellomtiden har Statoil gjort store funn på norsk sokkel og internasjonalt, inngått avtale med Rosneft i Russland og ikke minst fått en operatørrolle for to store gassfunn i Tanzania som trolig blir LNG-prosjekter. Disse har høyere forventet lønnsomhet og lavere økonomisk og politisk risiko enn Stockman, sier han.

Omdal understreker at det hadde vært gunstig for Statoil å sitte på disse gassvolumene når utbyggingen er gjort og inntektene begynner å strømme inn, men sier han har forståelse for at Statoil-ledelsen synes det blir for dyrt å delta med en prosentandel på 24.

- Men det hadde vært bra for Statoils rolle som gassaktør fremover i tid å få en eierandel på for eksempel ti prosent, sier Omdal.