Rigg-gründer Iversen gikk til sak mot Skatt Vest og krevde opphevelse av ligningen for årene 2005 og 2007. Men Bergen tingrett gir full tilslutning til saksbehandlingen både i Skatt Vest og Skatteklagenemnda.

Blir dommen stående, må Iversen skatte av en gevinst og utbytte på til sammen 120 millioner kroner.

Iversen, som i 2002 etablerte riggselskapet Neptune Marine Oil & Gas i Singapore, etter å ha hatt lederjobber både i Odfjell Drilling og senere Frontier Drilling.

Tilfreds med utfallet

Iversen bor i Singapore. Han droppet å møte da Bergen tingrett begynte behandlingen av hans egen sak mot skatteetaten i mars i år.

I tillegg til tapet innebærer tingrettens dom at han må betale 761.000 kroner i sakskostnader til staten (Skatt Vest).

Advokat Arne Haavind, som førte saken på vegne av Skatt Vest er fornøyd med dommen.

— Vi mente vi hadde en god sak, og det var tingretten tydeligvis enig med oss i. Vi er tilfreds med å ha fått medhold fullt ut, men ønsker ikke å kommentere detaljene i dommen ut over det, sier Haavind.

Aksjegevinst og utbytte

Da saken ble behandlet i tingretten var det to søksmål som ble slått sammen. Det første gjaldt gevinstbeskatning i ligningen for 2005 som følge av realisasjon av aksjer det året. Det andre gjaldt utbyttebeskatning i ligningen for 2007.

Bergen tingrett slår fast at en aksjeoverføring i 2005 fra et selskap i Skottland til et selskap på Kypros medførte en gevinst på 46,7 millioner kroner, og at denne er skattepliktig.

Retten slår også fast at et annet aksjesalg i 2007 medførte et utbytte for Iversen på 74 millioner kroner, som han må skatte for.

Tingrettsdommer Beate Blom sier seg fullt enig med skattemyndighetenes behandling av disse sakene.