• HAR SVART: John Åge Johannessen, som er tillitsvalgt for leietakere i Bergen Bolig og Byfornyelses (BBB) tror språkproblemer kan være noe av årsaken til at mange bostøttemottaker ikke har svart Husbanken. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Titusener kan miste bostøtte

Bostøttemottakere over hele landet kan miste bostøtte fordi de ikke har gitt Husbanken fullmakt til å bruke offentlige registre til å sjekke søknadene.