• TETT I TETT: Klimameldingen legger opp til økt skogplanting som et viktig klimatiltak. - Omfattende nyplanting vil ødelegge Kyst-Norge slik vi kjenner det i dag, mener World Wildlife Fund. FOTO: Eirik Brekke

Inn i granskogen mye trær

Senterpartiets klimakur krever plass til over en milliard grantrær. Miljøorganisasjon frykter vi ikke kommer til å se kysten for bare trær.