Norsk Flygelederforening avviser at bruddet med arbeidsgiversiden var en følge av lønnsspørsmål og mener det drives rovdrift på de ansatte. Fra mandag kan flyplasser rammes av streik.

— Det gjengis flere steder at årsaken til forhandlingsbruddet er uenighet om lønn. Dette er ikke riktig, sier formann Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening (NFF).

- Sosial profil

— Årsaken til at NFF og Avinor/Spekter er i mekling er en sterk uenighet om den sosiale profilen på årets hovedtariffoppgjør. Det drives fra Avinors side det vi oppfatter som utstrakt rovdrift på flygeledere ved enkelte flykontrollenheter i Norge, når man ser på arbeidstid, belastning og bemanning. Det er svært viktig for NFF å beskytte våre medlemmer mot ekstrem slitasje på grunn av slike forhold, fortsetter flygelederformannen.

Han viser til at arbeidsgiveren for flygeledere ved enkelte arbeidssteder allerede har søkt om å få dispensasjon fra arbeidsmiljølovens grense på 200 timer overtid, til tross for at vi snaut har kommet halvveis i året.

Megling i helgen

Partene møtes hos Riksmekleren lørdag. Foreningsleder Gjønnes sier han ser for seg at meklingen i helgen blir svært krevende.

Hvis det ikke blir enighet i løpet av de to dagene som er satt av til megling, kan flyreisende rammes fra mandag morgen. Først onsdag blir det klart hvilke flyplasser som eventuelt rammes. Hvis et begrenset antall flygeledere tas ut i streik, vil det sannsynligvis skape forsinkelser, mens flyplasser vil måtte stenges hvis omfanget blir stort.

(©NTB)