Ubehagelighetene på jobben etter leserinnlegg gjorde det umulig å fortsette.

- Det ble så ubehagelig at det ble umulig å fortsette. Til tider følte jeg meg mobbet av ledelsen Derfor har jeg sagt opp jobben min. Jeg er glad for at jeg har funnet meg en ny jobb, jeg føler meg trygg på meg selv og at det vil gå greit i yrkeslivet og karrièren videre. Jeg tror de fleste andre arbeidsgivere har en mer positiv innstilling til at de ansatte deltar i samfunnsdebatten, sier Kristoffer Gaarder Dannevig (28).

Innkalt til sjefen

Leserinnlegg i Aftenposten og Ny Tid førte til at han ble innkalt til sjefen sin i Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune. Innleggene handlet om historie og forholdet mellom Europa og Afrika og om barnevern.- Jeg ble fratatt arbeidsoppgaver, noe jeg opplevde som vanskelig og nedverdigende. Jeg fikk også høre at sjefen ikke hadde tillit til meg lenger og at jeg ikke skulle delta på eksterne arrangementer, noe som var en viktig del av jobben. Og jeg fikk ikke lenger lov til å legge ut ting på nettsiden. Det ble også vurdert å endre stillingsbetegnelsen fra førstekonsulent til konsulent, forteller Dannevig.

- At min deltagelse i samfunnsdebatten skulle få et slikt ubehagelig etterspill, kom veldig overraskende, sier han, som også som privatperson ble pålagt å tenke seg om før han deltok i debatt i mediene om integrering og historie.

Tillitsvalgte og verneombud støttet ham, men sa samtidig at de vanskelig kunne gjøre noe overfor ledelsen.

Bestemte seg for å slutte

Dannevig tok ut pappapermisjon og deretter ett års ulønnet permisjon. Han bestemte seg for å slutte i jobben på grunn av den vanskelig arbeidssituasjonen.

- Mitt råd til andre er at den som er idealistisk, må delta i samfunnsdebatten og «stå på kravene». Hvis man vil være pragmatisk og ha et godt forhold til jobben og sjefen, er det best å ikke delta i samfunnsdebatten. Men det vil være et tap for demokratiet og ytringsfriheten, sier Dannevig.

Ved å skrive kronikken i Aftenposten i dag håper Dannevig at både ledere og ansatte i offentlig forvaltning bedre ser verdien av å delta i offentlig debatt.

- Ved å fortelle min personlige historie håper jeg å hindre at flere blir utsatt for det samme som meg, og at det vil bli en lavere terskel for å delta i samfunnsdebatten, sier Dannevig.

«Kan delta»

Aftenposten var i går i kontakt med Heidi Larssen, bydelsdirektør i Bydel Grünerløkka, hvor Enhet for mangfold og integrering administrativt hører til. Hun sier at hun på så kort varsel ikke har mulighet til å kommentere saken.

Informasjonsseksjonen ved byrådslederens kontor viser til Oslo kommunes «vær åpen-plakat», hvor det står:

«Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Det skal gjøres klart hva som er informasjon i tjenestens medfør og hva som er personlige synspunkter».