David Bagley, sjefen for den avdelingen i HSBC som skulle sikre at banken oppfylte sine juridiske og regulatoriske forpliktelser, fratrer sin stilling, skriver nyhetsbyrået AP.

Det bekreftet Bagley under en høring i det amerikanske sentatet. Han kommer til å fortsette i HSBC, men i en annen stilling.

Meksikanske narkotikakarteller hvitvasket penger

Bakgrunnen for at Bagley nå fratrer er at en undersøkelse har avslørt at banken, på grunn av slappe kontroller, har gitt meksikanske narkotikakartaller mulighet til å hvitvaske milliarder av dollar gjennom sin virksomhet i USA.

I tillegg skal banken ha gitt penger og banktjenester til enkelte banker i Saudi-Arabia og Bangladesh, noe som antas å ha hjulpet til med finansieringen av al-Qaida og andre terrororganisasjoner.

Alt kommer frem i en rapport fra senatets underkomité for etterforskning.

Carl Levin, lederen for underkomiteén, sa mandag at bankens slappe kontroll med hvitvasking av penger «eksponerte USA for meksikanske narkotikapenger».

— I en tidsalder med internasjonal terrorisme og narkotikavold i gatene våre og på grensene, er det å stoppe denne ulovlige pengeflyten en nødvendighet med tanke på den nasjonale sikkerheten, sa Levin.

Levin gikk også til angrep på det føderale byrået som skal holde et tilsyn med amerikanske bankers virksomhet, og sa at byrået har «tolerert» HSBC sine svake kontroller mot hvitvasking i årevis.

HSBC beklager

HSBC på sin side erkjenner sine feil og sier at de skiftet ut ledelsen i fjor, og har gjort endringer for bedre å kunne hindre hvitvasking.

— Vi erkjenner at våre kontroller kunne og burde ha vært sterkere og mer effektive, med tanke på å kunne avdekke uakseptabel adferd, heter det i en pressemelding fra banken.

Under høringen i sentatet i dag beklaget tidligere og nåværende sjefer i HSBC sine dårlige kontrollrutiner, men de sa samtidig at de ikke var fullt ut klar over de ulovlige transaksjonene som strømmet gjennom banken.

HSBC er Europas største bank, og har sitt hovedkontor i London. Banken har rundt 7200 kontorer i 85 forskjellige land, verden over.