Du stresser mindre og konsentrerer deg bedre dersom du tar fri fra e-posten i en periode.

Det kommer frem i en ny, amerikansk undersøkelse, skriver duochjobbet.se.

Hjertefrekvensen ble bedre

På et kontor fikk deler av personalet fem dager «e-postfri», mens resten måtte jobbe som vanlig.

Ved å sjekke hjertefrekvensen til de ansatte kunne forskerne konkludere med at det var store forskjeller mellom testgruppene: De som sjekket e-posten som vanlig hadde konstant høy hjertefrekvens. De som slapp hadde en varierende hjertefrekvens, et tegn på at de var mindre stresset.

Mer konsentrert

Et annet funn var at de som slapp å lese e-post også konsentrerte seg bedre på arbeidsoppgavene sine. De som leste e-post som vanlig jobbet på en annen måte: De hoppet mye mer mellom ulike dokumenter og dataprogram.

Personene som hadde «e-postfri» oppga også til forskerne at de arbeidet mer konsentrert enn vanlig, skriver duochjobbet.se.