Meglernes inntekter på kjøp og salg av aksjer stuper mot null. Det er netthandel og annen elektronisk handel som får skylden. Stadig flere kunder, også de store og profesjonelle fondene, handler på egen hånd. Såkalte aksjeroboter, som er lynkjappe datamaskiner, invaderer børsene. Meglerne er blitt et fordyrende og forsinkende mellomledd.

— Jeg tror mellom 5 og 10 norske meglerhus kommer til å forsvinne i løpet av ganske kort tid, sier Paal Karstensen. Han er sjef for aksjemeglerne i landets desidert største bank, DNB og har nettopp lagt aksjemeglingen på fem av 12 distriktskontorer.

— Vi har nå redusert med 11 stillinger, og vi reduserte med seks stillinger i Oslo i fjor høst, sier Karstensen.

Dobbel smell

Tall fra Finanstilsynet viser at 70 prosent av inntektene fra megling er borte siden andre kvartal 2008. Det samme er rundt 20 prosent av de ansatte i meglerfirmaene. Det tilsvarer 750 personer. 2008 var et godt år for meglerbransjen, men siden det sterke andre kvartalet for tre år siden har det kvartalsvise overskuddet i bransjen skrumpet med 1 milliard kroner, til rundt 1,5 milliarder. Disse tallene gjelder for ”rene meglerhus”, verdipapirforetak som ikke er banker.

Inntektene svikter ikke bare når det gjelder kjøp og salg av aksjer. De svikter også på de såkalte corporateoppdragene, som er kjent for å være gullkantede for meglerhusene ettersom millionene renner inn. Dette er oppdrag meglerne får når selskaper skal hente inn penger til nye gigantinvesteringer som skal danne grunnlaget for vekst og nye arbeidsplasser, eller når selskaper planlegger fusjoner eller oppkjøp. På grunn av eurokrisen har dette markedet tørket inn.

— Det er veldig stille, ja, sier Karstensen.

- Er det krise for meglerbransjen?

— For mange mindre meglerhus er det krise, men ikke for bransjen sett under ett, sier Karstensen, og legger til:

- Det er ikke lønnsomt i annenhåndsmarkedet slik det er nå.

Det betyr at selskapene ikke tjener penger på tradisjonell aksjemegling.

Legger ned

Sjefen for Norges fondsmeglerforbund, Per Broch Mathisen tror mange aksjemeglerne blir overflødige.

- Meglerhåndverket mister noe av sin betydning, fordi datamaskinene ofte er rimeligere og raskere enn menneskene.

Han vet at en del selskaper i bransjen sliter.

- Siden juni i år er det i hvert fall ti verdipapirforetak som ikke vil drive lenger, og derfor har levert inn sin konsesjon. Dette er i stor grad små selskaper som driver med investeringsrådgivning.

Broch Mathisen sier at disse selskapene ikke har klart å innfri kravene fra myndighetene om egenkapital.

De ferskeste tallene bransjen har rapportert til tilsynet er fra andre kvartal. Tallene for juli, august og september blir ikke offentliggjort før over nyttår. Men allerede nå kan Fondsmeglerforbundet melde ganske tydelig hvordan utviklingen har gått.

- Første kvartal var bra, andre kvartal ganske dårlig og tredje kvartal ille, sier Broch Mathisen.

Sammenstilt med informasjon fra andre aktører i bransjen som ikke vil snakke offentlig, er konklusjonen klar: Flere har tapt penger den siste tiden.

Som dagligvarer

I dag er det rundt 50 verdipapirselskaper på Oslo Børs. Karstensen i DNB tror meglerbransjen om noen år vil ligne på dagligvarebransjen. Der er det små marginer og store volumer som teller.

- Rundt 10 selskaper, fem norske og fem utenlandske kommer til å drive med tradisjonell aksjemegling, mens det er plass til noen flere for dem som driver med corporateoppdrag, sier han.

frank.lynum@aftenposten.no