Saab ble aldri tilstrekkelig integrert med General Motors, noe som skyldtes motstand fra Saabs side, skriver Matthias Holweg i en ny rapport om Saabs konkurs. Holweg er forsker ved Chalmers tekniska högskola i Sverige og Cambridge University i Storbritannia.

Saab ble i tillegg utkonkurrert av Audi og BMW, ifølge forskeren.

Saabs sjef Victor Muller har selv pekt på General Motors som årsak til at den svenske bilprodusenten til slutt måtte begjære seg konkurs.

General Motors sitter fortsatt på rettigheter til Saab-teknologi og har nektet å selge disse, noe som har forhindret kinesiske investeringer i Saab.

Saab ble begjært konkurs mandag.