Nordeas økonomer justerer anslagene for veksten i Norge opp i årets første utgave av makrorapporten Økonomisk Oversikt. De mener det er mer enn sterk økning i oljeinvesteringene som bidrar til veksten i Norge.

Også god vekst i investeringer innen kraftforsyning, boliger og tjenesteytende næringer trekker opp bruttonasjonalproduktet.

Samtidig har sysselsettingsveksten overrasket positivt.

Tror på økt forbruk

Nordea tror nordmenns forbruk vil gå opp i 2012 etter noe tilbakeholdenhet i fjor.

— Jeg tror folk var usikre på hvor hardt Norge ville bli rammet av gjeldskrisen i eurosonen. Når det nå viser seg at få arbeidsplasser ble truet, venter vi at privat forbruk vil vokse sterkere utover våren. Veksten i folks disponible realinntekt er høy, sier sjeføkonom Steinar Juel i en pressemelding.

Nordea mener den lave renten kan gi overraskende sterk vekst i privat forbruk, boliginvesteringer og boligpriser. De tror en høyere vekst enn ventet, med tilhørende tilstramning i arbeidsmarkedet, kan tvinge Norges Bank til å heve renten tidligere enn antatt, selv om det skulle gi en klart sterkere krone.

— I revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai, og i statsbudsjettet for 2013 som kommer i oktober, bør regjeringen sette bremsen noe på, sier Juel.

(©NTB)