Økonomiprofessor ved New York University Nouriel Roubini, bedre kjent som Dr. Doom, mener det ikke finnes noen større trussel mot verdensøkonomien enn at oljeprisen skal fortsette å stige, skriver di.se.

Mange trusler

— I dagens sårbare økonomiske system er det mange trusler: at eurokrisen forverrer seg, at økonomien stagnerer i Kina, at USAs økonomi ikke bedrer seg. Men ingen risiko er større enn risikoen for at oljeprisene stiger ytterligere, skriver han på bloggen Economonitor.

Roubini mener det kan bryte ut en alvorlig konflikt dersom Israel starter krig mot Iran på grunn av deres atomprogram. Dette vil føre til global økonomisk tilbakegang.

— Risikoen for at det blir en akutt oljemangel som følge av Irans politikk har steget med 35 prosent. Vi mener en militærkonflikt er lite sannsynlig, men dersom det skulle inntreffe så vil det føre til en global økonomisk tilbakegang, skriver han på sin hjemmeside Roubini.com.

Høyere oljepriser

Dr. Doom påpeker imidlertid at frykten for en slik konflikt er nok til å presse oljeprisene til vers.

Roubini viser til at de tre globale økonomiske nedgangsperiodene før 2008 skyltes høye oljepriser på grunn av konflikter i Midtøsten. Han viser til blant annet til oktoberkrigen i 1973 mellom Israel og de arabiske statene som førte til økonomisk tilbakegang og inflasjon i 1974-1975.

- Risikoen for at Israel angriper Iran er lav, men den vokser. Ordkrigen eskalerer, påpeker dommedagsprofessoren.