Det viser tall fra Bureau of labor statistics.

Ledigheten er nå den laveste siden februar 2009, ifølge Reuters.

Samtidig ble både november— og desembertallene justert i positiv retning. Novembertallet ble revidert opp fra 100.000 til 157.000 nye stillinger, mens for desember ble det justert opp fra 200.000 til 203.000 nye stillinger. Det var på forhånd ventet at disse tallene skulle bli nedjustert.

Økonomene hadde på forhånd ventet en vekst i antall nye jobber på 150.000, og en stabil arbeidsledighet på 8,5 prosent.

Tallene er dermed svært positivt nytt for den amerikanske økonomien og president Barack Obamas nært forestående valgkamp.

Fortsatt 19,3 millioner ledige

Lønningene steg med fire cent (tilsvarer omtrent en kvart krone) pr. time, noe som kan hjelpe på det amerikanske forbruket.

— Arbeidsgiverne trapper opp nyansettelsene som ble utsatt som følge av usikkerheten i Europa, sa sjeføkonom Chris Rupkey i Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ i New York til Bloomberg før rapporten ble lagt frem.

14.000 offentlige arbeidsplasser forsvant i januar, mens privat næringsliv sto for 257.000 nye jobber.

19,3 millioner amerikanere er nå uten jobb eller med en lavere stillingsprosent enn de trenger og ønsker. Det finnes jobber til tre av fire arbeidsledige, ifølge Reuters.

— Vi har fortsatt en lang vei frem til friskmelding av arbeidsmarkedet. Heldigvis, i de siste månedene, har forbruk, produksjon, og arbeidsmarkedet vist positive tegn, sa sentralbanksjef Ben Bernanke i en høring i Kongressen torsdag.