Samlet sett tror 70,7 prosent av økonomene at kronekursen vil stige i løpet av de neste 12 månedene. Dersom det stemmer er det godt nytt for nordmenn som vil feriere i utlandet, ettersom de vil få mer for pengene. Men for norske eksportrettede bedrifter så er det dårlig nytt.

Dette er en betydelig oppgang fra andre kvartal 2011 hvor 53,2 prosent mente det samme. Kun 6,7 prosent tror at kronekursen vil svekkes, det viser Norges banks forventningsundersøkelse.

— Sånn er det alltid

Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB NOR Markeds, stiller seg noe tvilende til at kronen vil forsterke seg.

— I våre prognoser tror vi riktignok på en marginal styrking av kronekursen, men generelt skal det sies at det nesten alltid forventes sterkere kronekurs. Likevel slår det til bare 50 % av gangene.

Dørum forklarer dette ved at de fundamentale forholdene ofte tilsier sterkere kronekurs som overskudd i utenriksøkonomien, solide statsfinansen og høye renter.

- Det kommer ofte overraskende momenter som sprer usikker rundt kronen. Når tidene er tøffe flykter ikke folk til kronen, men for eksempel til sveitsiske franc - noe som egentlig er en Guds lykke for Norge, mener Dørum.

- Ingen varig styrkelse

Dørum ser ikke for seg at kronen varig blir sterkere.

— Ser du kronen i forhold til euroen så har èn euro ligget på rundt åtte kroner ganske lenge. Jeg ser ikke for meg at dette vil endre seg dramatisk.

Han frykter heller ikke for eksportnæringen eller at turismen i Norge vil lide dramatisk.

- Finanskrisen for et par år tilbake tæret på reservene, men bransjen er vant til svingninger. Så lenge ikke kronekursen varig styrker seg, tror jeg det vil gå bra.

— Når det gjelder turismen tror jeg været har mer i si, sier Dørum.

Færre tror på renteøkning

Undersøkelsen viser også at færre tror at renten skal opp. 60,4 prosent av husholdningene forventer en renteøkning de neste 12 månedene. Dette er en nedgang fra 81 prosent i forrige kvartal.

I juni varslet Norges Bank to økninger på i alt 0,5 prosentenheter. Norges Bank spådde videre videre 1–1,25 prosentenheters økning gjennom 2012.

Nå viser de fleste prognoser at sentralbanksjef Øystein Olsen kommer til å skru ned tempoet. Den lave renten ser ut til å vedvare.

Les mer om hva ekspertene tror sentralbanksjef Øystein Olsen vil finne på de neste to årene:

Videre viser undersøkelsen at økonomenes forventninger til prisstigningen om 12 måneder er uendret på 2,1 prosent fra andre kvartal 2011 til tredje kvartal 2011.